Servis

Dálkový přístup a podpora přes internet prostřednictvím programu TeamViewer Vzdálená pomoc P.M.CAROLINE

Naše firma poskytuje záruku na všechny prodávané stroje, s čímž automaticky souvisí zajištění servisních služeb, které garantujeme v celém regionu střední a severní Moravy. Servisní zásahy provádíme do 24 hodin, v některých případech i v kratších termínech. Při zakoupení našich výrobků provádíme instalaci a zaškolení pověřených pracovníků k obsluze našich strojů. Cena servisní hodiny činí 450,- Kč. Provádíme servis kancelářských strojů značek BROTHER, KONICA MINOLTA, KYOCERA, SHARP, CANON, RICOH, NASHUATEC aj.

Záruční podmínky

  1. Záruční doba začíná dnem, kdy byl kupujícímu přístroj předán nebo instalován.
  2. Záruční dobu lze specifikovat počtem zhotovených kopií ode dne předání nebo ode dne instalace.
  3. Záruka se vztahuje na vady materiálů a dílů za předpokladu užívání a udržování přístroje dle "Návodu k obsluze" a instrukcí při instalaci.
  4. Záruka se nevztahuje na díly spotřebního charakteru jejichž životnost je závislá na počtu zhotovených kopií a čistotě prostředí(válec OPC, stěrka OPC, vývojka, toner, toner bag, tepelný válec, přítlačný válec, čistící stěrka tepelného válce, transportní a podávací kola, fingry).
  5. Záruku nelze uplatnit, pokud kupující nedodrží pokyny v záručním listě, v návodu k obsluze nebo pokud budou zásahy na přístroji prováděné jinou než pověřenou osobou.
  6. Do záruky není zahrnuta též pravidelná údržba spojená s výměnou spotřebního materiálu a opravy způsobené vnějšími vlivy (prašnost, atd.).
  7. Součástí přístroje je průvodní list servisních zásahů, který musí být k dispozici při každé návštěvě technika. Jeho ztráta může být důvodem ke zrušení záruky.
  • Jsme autorizovaný servisní partner firmy EPSON
  • Prázdninová otevíraci doba Po - Pá: 8:00 - 15:00

+420 571 44 88 00

pm.caroline@reprox.cz

P.M.Caroline s.r.o.
Rokytnice 413 (Kotovo)
755 01, Vsetín

.
Design
Vytvořil Petr Müller
Správa